Dzień Chłopaka - KONKURS

24 września 2018

Mamy dla Was konkurs na naszym firmowym FACEBOOKU z okazji święta wszystkich mężczyzn, które przypada 30-tego września 🙂
Ponieważ DZIEŃ CHŁOPAKA to okazja do wyrażenia uczuć, napiszcie w komentarzu za co cenicie, kochacie lub po prostu lubicie Waszego Kumpla, Przyjaciela, Chłopaka lub Męża :) Dwa komentarze z największą liczbą polubień nagrodzimy kompletami bransoletek z najnowszej, męskiej kolekcji Yves

 

REGULAMIN

Konkurs facebookowy na najlepszy wpis “ Dzień Chłopaka 2018”

Organizator: SILENCIUM – producent biżuterii YVON z siedzibą w Nowym Sączu

I. Cele konkursu

Celem konkursu jest trafne zwerbalizowanie uczuć -  napisanie w komentarzu pod postem informującym o konkursie, za co cenicie, kochacie lub po prostu lubicie Waszego Kumpla, Chłopaka lub Męża. Dwa komentarze, które otrzymają najwięcej lajków nagrodzimy kompletem bransoletek z najnowszej męskiej kolekcji Yves.

II. Formuła konkursu i uczestnictwo w konkursie

            1.         Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

III. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich,

IV. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, jak i osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

V. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów za udział konkursu. 

VI. Terminy. Konkurs trwa  24.09.2018 do 30.09.2018 do godziny 24.00

VII. Nagrody. Nagrodami są dwa komplety bransoletek z najnowszej męskiej kolekcji Yves dla dwóch komentarzy, które otrzymają największą liczbę polubień.

VIII. Pozostałe:

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu.

2. Uczestnik oświadcza, że jest twórcąwpisów zgłoszonych w konkursie oraz wyłącznie dysponuje autorskimi prawami do tych utworów, bez żadnych ograniczeń i obciążeń prawami osób trzecich.
3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdyby jego udział w Konkursie naruszał prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

4. Organizator udostępnia ww. informacje do wiadomości uczestników za pośrednictwem Internetu oraz strony www.yvon.pl

5. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Laureaci konkursu powiadomieni zostaną za pomocą facebooka.

6. Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji komentarzy (takstów) zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych lub informacyjnych.

8. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.

9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają decyzje jury konkursowego oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez decyzję Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

11. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraz a zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z prowadzeniem konkursu.

13. Pytania w sprawie konkursu nalezy kierować na adres: PR@yvon.pl

14. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

14. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Skarb Państwa – Narodowe Archiwum Cyfrowe, z siedzibą w Warszawie (02-103) przy ul. Hankiewicza 1. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Pozostaw komentarz