Polityka prywatności

Informacje dotycząca przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

 

[Administrator danych osobowych] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Piotr Sałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  SILENCIUM Piotr Sałek zarejestrowaną woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Nowy Sącz, gm. Nowy Sącz, miejsc. Nowy Sącz, ul. Artura Grottgera, nr 3, 33-300, poczta Nowy Sącz, posiadający NIP: 7341007277 oraz REGON: 490757019 (dalej „My”) prowadzący sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.yvon.pl (dalej „Sklep”).

[Informacja o źródle danych] Dane przekazałeś(aś) je podczas zakładania konta, a także później, w związku z operacjami wykonywanymi przez Ciebie w Sklepie.

[Potrzeba przekazania danych] Przekazanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.

[Kategorie danych, które przetwarzamy] Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 •          imię i nazwisko
 •          nr NIP (w przypadku firm)
 •          nr REGON (w przypadku firm)
 •          adresy (dostawy i danych do fakturowania)
 •          adres e-mail
 •          nr telefonu
 •          nr rachunku bankowego (w przypadku dokonania płatności przelewem)
 •          historia zamówień
 •          dane identyfikacyjne osób, przy pomocy których prowadzisz swoją działalność (w przypadku firm)

[Cele i podstawy przetwarzania] Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 •          w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), co jest związane z korzystaniem ze Sklepu, zakładaniem i zarządzaniem Twoim kontem, płatnościami za zakupiony towar, obsługą reklamacji, obsługą zgłoszeń, kontaktem w sprawie realizacji zamówień
 •          w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego związanego z obowiązkami księgowymi i podatkowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 •          w celu:

o   ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

o   zapewnienie obsługi usług płatniczych;

o   analizowania Twojej aktywności w sklepie internetowym

o   prowadzenia statystyk i analiz gospodarczych

o   oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni)

o   archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

- co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 •          w celu:

o   przekazywania Ci naszej oferty za pośrednictwem e-mail

o   zapisywania danych w plikach cookies (które służą usprawnianiu korzystania ze Sklepu oraz działań marketingowych)

- na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W każdym czasie możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych – e-mail. Nie będziemy przetwarzać wtedy już danych w tym celu. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia przeglądarki celem uniemożliwienia przechowywania plików cookies. 

[Odbiorcy danych] Twoje dane osobowe możemy udostępnić:

 •          naszym podwykonawcom – firmom informatycznym, które zapewniają działanie naszych systemów informatycznych; zapewniają realizację płatności, pomagają nam w marketingu
 •          firmom księgowym i audytorskim, które mogą uzyskać wgląd w dokumentację finansową naszej firmy, w celach kontrolnych i pomocy nam w optymalizacji procesów gospodarczych
 •          organom państwa – o ile posiadać one będą podstawę prawną do żądania od nas udostępnienia Twoich danych osobowych
 •          firmom prawniczym, likwidatorom szkód – w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

[Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy] Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

[Twoje prawa]

Masz prawo do:

1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych

3)      usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.

4)      ograniczenia przetwarzania: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5)      sprzeciwu wobec przetwarzania:

 •          w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub profilowania; jeżeli skorzystasz z tego prawa – przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu
 •          Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; musisz wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania, którego dotyczy sprzeciw; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6)      przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące; możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7)      skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

[Okres przechowywania danych] Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy przez okres 6 lat od końca roku, w którym dokonałeś ostatniego zakupu w Sklepie, a Twój e-mail dla potrzeb marketingu do czasu, aż wycofasz zgodę na wykorzystywanie go dla tego celu nie dłużej niż ww. okres 6 lat.

[Kontakt] Możesz skontaktować się z nami:

adres e-mail: yvon@yvon.pl,

adres pocztowy: Silencium Piotr Sałek, ul. Artura Grottgera nr 3, 33-300 Nowy Sącz

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE